Image

   Museu dedicat a la Evolució del cinema amb càmeres i projectors de totes les èpoques.També hi ha estris vàris de l'època del pre-cine.

 

Image

Image

   El museu està molt dedicat al cinema de joguet amb clara representació dels projectors NIC i totes les seves variants a nivell mundial.

Image